Lubimy naszą szkołę... tak bardzo, że postanowiliśmy w niej zostać całą noc.

Po całym tygodniu ciężkiej pracy, stawiliśmy się o godz. 18.00 w małej sali gimnastycznej, aby spędzić wraz z panem Markiem i panią Kariną profilaktyczną noc w szkole. Byliśmy bardzo podekscytowani. Wspólnie z nauczycielami podejmowaliśmy szereg działań integrujących naszą klasę. Były zabawy z chustą animacyjną, taniec integracyjny, a także zajęcia  z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Pan Michał Strzępka przeprowadził ciekawe zabawy i rozgrywki sportowe z elementami edukacji prozdrowotnej, a pani Karina Schubert realizując elementy programu profilaktycznego "Odlot" przekazała nam wiedzę na temat szkodliwości papierosów, alkoholu, dopalaczy i innych używek. Ponadto wykonaliśmy prace plastyczne: "Ja za 20 lat…", zjedliśmy zdrową kolację, a późną nocą uczestniczyliśmy w dyskotece, konkursie karaoke i maratonie filmowym.

Noc minęła bardzo aktywnie i szybko. Pozostało w nas wiele pozytywnych emocji i wrażeń.


Lubimy sport, a w szczególności gry zespołowe. Odnosimy już pierwsze sukcesy.


Lubimy poznawać świat poprzez doświadczenia przyrodnicze.


Lubimy uczyć się poprzez zabawę.

Na lekcjach nauczyciele stosują metodniki i weryfikarty dzięki którym otrzymujemy szybką informację zwrotną o tym, co jest naszą mocną stroną, a nad czym musimy jeszcze popracować.


Lubimy zajęcia plastyczne.

Lubimy zajęcia plastyczne, gdyż poznajemy tam różne techniki wykonywania prac. Zobaczcie gazetkę pt. „Wiosenne kwiaty” a następnie spróbujcie wykonać piękne prace techniką opisaną poniżej.

Malowanie na mokrym papierze - technika „mokre w mokrym”. Kartkę z bloku rysunkowego nawilżamy wodą. Na mokrej powierzchni malujemy farbami. Kolory powinny się zlewać i łączyć ze sobą, tworząc jednocześnie ciekawe wzory-w naszym temacie wiosenne kwiaty. Obrazek po wyschnięciu ma mieć delikatne barwy i lekko zaznaczone kontury przedmiotów. Lubimy uczyć się poprzez kodowanie. Poniżej przedstawiamy relację z zajęć podczas których wykreślaliśmy kontury mapy Polski za pomocą kierunków geograficznych świata.